Identifisering med BankID på mobil før visning av sertifikatinnhold.
 
IDENTIFISERING
Mobilnummer: Fødselsdato: (ddmmåå):